Asiakastyytyväisyyskysely

Nimi


Yritys


Sähköposti


Puhelinnumero


Asteikko 1-5 (5=erittäin tyytyväinen, 4=tyytyväinen, 3=ei tyytyväinen eikä tyytymätön, 2=tyytymätön, 1=erittäin tyytymätön)

1 2 3 4 5
Puhelinasiakaspalvelun sujuvuus
Työnjohdon ja/tai myynnin kanssa asioinnin sujuvuus
Asentajien ammattitaito
Asentajien palvelualttius
Palvelun nopeus
Palvelun sopimuksenmukaisuus
Aikataulujen pitävyys
Tiedonkulku
Toiminnan joustavuus
Laskutuksen virheettömyys
Palvelun hinta-laatusuhde
Reklamaatioiden käsittely

Muita kommentteja ja palautetta: